Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Świdnica 

2007

Przetargi w Gminie Świdnica w roku 2007.

OGLOSZENIE O WYNIKU NA ZADANIE PN. WYMIANA INSTALACJI CENTRALANEGO OGRZEWANIA W SWIETLICY W LUTOMI GORNEJ 2.doc

L.p. Przedmiot

DataWynik

1 Konkurs na wsparcie realizacji zadan gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu 2007 r.
KONKURS.doc

16.02.2007
Gminny Ludowy Klub Sportowy "ŚWIDNICA" ul.Łukasińskiego 13/24, 58-100 Świdnica


2.OGŁOSZENIE O PRZETARGU pn.Budowa oswietlenia drogowego.doc
SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
SIWZ NA PRZETARG PN. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO.pdf
Bystrzyca ośw.pdf
Opis oświetlenie uliczne Bystrzyca.tif
Oprawa Malaga Bystrzyca Dolna.pdf
OSWJBYST Bystrzyca Dolna.WMF
Słup 8oc Bystrzyca Dolna.pdf
Tabliczka slupa oSw.pdf
Opis oswietlenie uliczne Pszenno ul. Daleka.tif
OsWPSZE Pszenno.WMF
Oprawa Malaga Pszenno.pdf
Oswietlenie Pszenno Daleka.pdf
slup parkowy ocynk Pszenno.pdf
Tabliczka slupa osw Pszenno.pdf


08.02.2007
Zadanie nr 1 wygrała Firma "ELSTA" Stanisław Wołyniak, ul.Okrężna 27, 58-124 Marcinowice
Zadanie nr 2 wygrała Firma Przedsiębiorstwo ELEKTRO-ENERGETYCZNE mgr inż. Krzysztof Mrzygłocki, ul.Generalna Andersa 32, 58-304 Wałbrzych


2. OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Zakup niesortu kamiennego wraz z zaladunkiem.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. ZAKUP NIESORTU KAMIENNEGO.pdf

09.02.2007
przetarg unieważniono zgodnie z art.93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych


3.OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Zakup niesortu kamiennego wraz z zaladunkiem2.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. ZAKUP NIESORTU KAMIENNEGO 2.pdf

20.02.2007
przetarg unieważniono zgodznie z art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych4. OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Dostawa materialow betonowych do budowy chodnikow i przepustow.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. DOSTAWA MATERIALOW BETONOWYCH DO BUDOWY CHODNIKOW I PRZEPUSTOW.pdf
22.02.2007


"PEBEK" Sp. z o.o. ul.Metalowców 14, 58-100 Swidnica


5. OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Zakup niesortu kamiennego wraz z zaladunkiem3.doc
SIWZ NA PRZETARG PN.ZAKUP NIESORTU KAMIENNEGO3.pdf
zapytania i odpowiedzi.doc


06.03.2007
NCC INDUSTRI KRUSZYWA, ul.Św.Mikołaja 7,50-125 Wrocław


6. ogloszenie na przetarg pn ochrona ubezpieczeniowa Gminy Swidnica A,B 2.doc
SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:
01 SIWZ 2007 2010 zadania A B SWIDNICA uzgodniona.doc
02-03 ROZDZIALY - druk nr 3 karta ryzyka.doc
04 wniosek OC -Swidnica 2007 2010.xls
05,06,07,08,09,10 ZAŁ NR 1Wodociagi do wn. i polisy OC 2007 2010 Swidnica.doc
11 Zał Nr5 Rozszerzenia OC Gminy Swidnica 2007 2010.XLS
12,12a ROZDZIALY - klauzule brok.OC.doc
13 licencja zarzadcy nieruchomosci.mdi
14-15 Drogi i boiska do ubezpieczenia.doc
16 ROZDZIALY - ubezp. od ognia.doc
17 wniosek og 2007 2010 Gm SWIDNICA.xls
18 Zał. Nr 1 do ubezpieczenia mienia od ognia_warunki szczegolowe Gm Swidnica 2007 2010.doc
19,20,21,22 zalacznik nr 2 wykaz mienia.xls
23,23a ROZDZIALY - klauzule brok.OG.doc
24 ROZDZIALY - ubezp.od kradz..doc
25 wniosek KRADZIEZ SWIDNICA.xls
26, 26a ROZDZIALY - klauzule brok.KR.doc
27 ROZDZIALY - ubezp.sprzętu el..doc
28 wniosek ELEKTRONIKA.-Swidnica.xls
29 Zał Nr5 Rozsz. -ELEKTRONIKA od ryz. wszystkich 2007 2010 Swidnica.xls
30,30a ROZDZIALY - klauzule brok.ELEKTR.doc
31 32 ROZDZIALY - druk nr 4 umowa gen..doc
33 ZABEZPIECZENIA ZALACZNIK NR 7.xls
34 szkody UG Swidnica Zał Nr 8.xls


13.03.2007
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo-Hestia, ul.Reymonta 18, 45-066 Opole,ponieważ oferta uzyskała największą ilośc punktów nie podlegała odrzuceniu ani wykluczeniu


ogloszenie o sprzedazy autobusow.pdf

21.03.2007

AUTOSAN H9-28 rok produkcji 1983 nabywaca Jan Chyła, zam. Świdnica
AUTOSAN H9-21 rok produkcji 1984 brak nabywcy


7. OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Swiadczenie uslug transportowych, koparko-ladowarka.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. SWIADCZENIE USLUG TRANSPORTOWYCH , KOPARKO-LADOWARKA.pdf

22.03.2007

Zadanie 1,3,4 Społdzielnia Uslug Rolniczych, Witoszów Dolny 120,58-100 Świdnica,ponieważ oferta uzykała najniższą cene i nie podlegała odrzuceniu. Zadanie nr 2 Zakład Ogólnobudowlany Transport Arkadiusz Broński, Wiśniowa 11, 58-100 Swidnica, ponieważ nie podlegała odrzuceniu


8.OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. WYKONANIE REMONTOW CZASTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH.pdf

03.04.2007

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, ul.Częstochowska 12,58-100 Świdnica


9. OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Wykonanie dokumentacji projektowej obiektow mostowych.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOSTOW.pdf

11.04.2007

Zadanie nr 1,2 Pracownia Projektów Drogowo-Inżynieryjnych, ul.Wałbrzyska 20a/8, 58-100 Świdnica, ponieważ uzyskała najniższą cene i nie podlegała odrzuceniu ani wykluczeniu


10. OGŁOSZENIE O PRZETARGU pn.Remont samochodu pozarniczego Jelcz GCBA.doc
SIWZ NA PRZETARG PN.REMONT SAMOCHODU POZARNICZEGO JELCZ GCBA.pdf
23.04.2007

"Ekspert-poż" Krystyna Pijarowska, ul.Podwale 6, 58-200 Dzierżoniów,ponieważ oferta nie podlegała odrzeceniu ani wykluczeniu i uzyskała największą ilość punktów


11.OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z uzupelnieniem podbudowy drogi w Bojanicach.doc
SIWZ NA PRZETARG PN.ODWORZENIE,UZUPELNIENIE I ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ W BOJANICACH II.pdf
 przedmiar robot droga Bojanice2.pdf

26.04.2007

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o., ul.Częstochowska 12, 58-100 Świdnica, ponieważ nie podlegała odrzuceniu i wykluczeniu i miała najniższą cenę.


12.OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Remont budynku komunalnego w Witoszowie Dolnym nr 24.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO W WITOSZOWIE DOLNYM NR 24.pdf
witoszow 24 slepy.KST

30.04.2007

Zakład Ogólnobudowlany Tadeusz Broński, Wierzbna, ul.Świdnicka 11,58-130 Żarów,poniewaz oferta nie podlegała odrzuceniu ani wykluczeniu i uzyskała najniższą cene.


13. OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Przebudowa drogi gminnej we wsi Pankow.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PANKOW WRAZ Z ODWODNIENIEM.pdf
przedmiar pankow1.pdf
Specyfikacja techniczna Pankow.pdf
projekt budowlany Pankow.pdf
konstrukcja rowy Pankow.pdf
mapa Pankow.pdf
profil podluzny 1 Pankow.pdf
profil podluzny 2 Pankow.pdf
profil podluzny kanalizacji 1 Pankow.pdf
przekroje nawierzchni Pankow.pdf
przekroje poprzeczne1 Pankow.pdf
przekroje poprzeczne2 Pankow.pdf
przekroje poprzeczne3 Pankow.pdf
przekroje poprzeczne4 Pankow.pdf
przepusty pod droga Pankow.pdf
schemat studni Pankow.pdf
schemat wpustu Pankow.pdf
ZAPYTANIA DO PRZETARGU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI:
pytania i odpowiedzi-droga Pankow (1).pdf

15.06.2007

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.,ul.Częstochowska 12,58-100 Świdnica, ponieważ oferta miała najniższą cene(największą liczbę punktów) nie podlegała odrzuceniu ani wykluczeniu.


14.OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.doc
siwz na przetarg pn opracowanie miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego.pdf
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:
Zapytania i odpowiedzi miejscowe plany.pdf

18.06.2007

Pracownia Projektowa "LIBRA" ul.Piekarska 10/4, 41-506 Chorzów, ponieważ uzyskała najniższą cenę (największą liczbę punktów)nie podlegała odrzuceniu ani wykluczeniu


15. OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Budowa parkingu oraz chodnika przy ul.Piskowej w Pszennie.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. BUDOWA PARKINGU ORAZ CHODNIKA W PSZENNIE.pdf
Przedmiar Pszenno chodnik.pdf
Projekt chodnik i parking Pszenno.pdf
Przedmiar Pszenno parking.pdf
ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT:
Z 19.06.2007 NA 22.06.2007
MODYFIKACJA SIWZ I ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT PSZENNO.pdf

19.06.2007

Roboty Ogólnobudowlane ziemne i instalacyjne Sonia Leja, Boleścin 53,58-112 Grodziszcze ponieważ oferta uzyskała najniższą cenę (największą liczbę punktów) nie podlegała odrzuceniu ani wykluczeniu


16.OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Modernizacja swietlicy wiejskiej w Pszennie.doc
SIWZ DO PRZETARGU PN. MODERNIZACYJNE ROBOTY REMONTOWE W SWIETLICY WIEJSKIEJ W PSZENNIE DZ. NR 320.pdf
Przedmiar Pszenno swietlica.pdf

19.06.2007

P.U.H "HEMIX" Henryk Pokrzywnicki, Bożanów 25a, 58-130 Żarów,w przetargu została złożona tylko jedna oferta która nie podlegała odrzeceniu ani wykluczeniu


17.OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Przebudowa boiska sportowego w Pszennie.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W PSZENNIE.pdf
Przedmiar Pszenno boisko.pdf
Projekt boisko Pszenno.pdf
19.06.2007

przetarg unieważniono zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty


18. OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Remont pokrycia dachowego SP Bystrzyca Gorna.doc
SIWZ DO PRZETARGU PN.REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BYSTRZYCY GORNEJ.pdf
Przedmiar dach Bystrzyca Gorna.pdf

20.06.2007

P. U. H. "HEMIX" Henryk Pokrzywnicki, Bożanów 25 A, 58-130 Żarów


19.OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Lubachow.doc
SIWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI:
SIWZ DO PRZETARGU PN. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI WE WSI LUBACHOW - ETAP II I III.pdf
Lubachow Harmonogram rzeczowo-finansowy.doc
Przedmiar wodociag Lubachow etap II.pdf
Przedmiar wodociag Lubachow etap III.pdf
Lubachow Zakres Etapu II.tif
Lubachow Zakres Etapu III.tif
Specyfikacja Techniczna Lubachow.pdf
Lubachow Opis techniczny-czesc instalacyjna.pdf
Lubachow Opis techniczny-pompownia.pdf
Lubachow Opis techniczny-pompownia elektryczny.pdf
Lubachow Pompownia-cz.budowlana rys.1-8.tif
Lubachow Pompownia-cz.elektryczna rys.1-3.tif
Lubachow T2.tif
Lubachow T3,T7A,T9A,T9B, T10.tif
Lubachow T4.tif
Lubachow T6.tif
Lubachow T7.tif
Lubachow T8.tif
Lubachow T9.tif
ZMIANY SIWZ:
Zmiana SIWZ Lubachow.pdf

05.07.2007

P.P.H.U "KONCEPT" Sp. z o.o, Wawrów 90, 66-400 Gorzów WLP ponieważ uzyskała najwiekszą liczbę punktów (miała najniższą cene) nie podlegała odrzuceniu ani wykluczeniu
Zawiadomienie o wyniku-wodociag Lubachow II i III etap.doc


20.OGLOSZENIE O PRZETARGU pn.Budowa hali sportowej w Witoszowie Dolnym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI:
SIWZ NA PRZETARG PN. BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJU W WITOSZOWIE DOLNYM.pdf
PROJEKT INSTALACYJNY - PRZEDMIARY HALA WITOSZOW.pdf
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - PRZEDMIARY HALA WITOSZOW.pdf
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZEDMIAR HALA WITOSZOW.pdf
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE - PRZEDMIARY HALA WITOSZOW.pdf
harmonogram II etap HALA WITOSZOW.xls
Projekt budowlany SIWZ HALA WITOSZOW.zip
PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAłACZNIKAMI:
STRONA TYTULOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO HALA WITOSZOW.pdf
SPECYFIKACJA T.ARCHITEKT. I KONST. CZESC I.pdf
SPECYFIKACJA T.I ARCH. I KONST. CZESC II.pdf
OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO HALA WITOSZOW.doc
 A 0 PZT 1000.pdf
A 0 PZT 500.pdf
 A 12 RZUT SUFITOW PARTERU.pdf
A 13 RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH.pdf
OD A-1 DO A-4 HALA WITOSZOW.zip
OD A-5 DO A-7 HALA WITOSZOW.zip
OD A-8 DO A-11 HALA WITOSZOW.zip
OD A-14 DO A-15 HALA WITOSZOW.zip
OD A-16 DO A-22 HALA WITOSZOW.zip
OD A-23 DO A-27 HALA WITOSZOW.zip
Projekt Inastalacyjny SIWZ HALA WITOSZOW.zip
Projekt instalacji wewn HALA WITOSZOW.zip
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z ZALACZNIKAMI:
Projekt inst. elektr. zewn HALA WITOSZOW.zip
E1 SRE hala witoszow.zip
E1 SRE uproszczony hala witoszow.zip
E3 Gn Osw piwnice hala witoszow.zip
E4 Gniazda parter HALA WITOSZOW.zip
E5 Oswietlenie parter HALA WITOSZOW.zip
E6 Gniazda pietro HALA WITOSZOW.zip
E7 Oswietlenie pietro HALA WITOSZOW.zip
E9 schemat TPARTER HALA WITOSZOW.zip
E10 schemat TPIETRO HALA WITOSZOW.zip
E11 schemat TSALA HALA WITOSZOW.zip
E12 schemat TS1 HALA WITOSZOW.zip
E13 schemat TS2 HALA WITOSZOW.zip
E14 schemat TS3 HALA WITOSZOW.zip
E15 schemat TBAR HALA WITOSZOW.zip
E16 schemat TK HALA WITOSZOW.zip
E17 schemat TOZ HALA WITOSZOW.zip
mapka HALA WITOSZOW.zip
Oswietlenie terenu HALA WITOSZOW.zip
witoszow sytuacja0424 HALA WITOSZOW.zip
wytyczne dla elektryka HALA WITOSZOW.pdf
inst pietro WITOSZOW HALA.pdf
izom.pdf
kotl CO,CT co,ct WITOSZOW HALA.pdf
kotl w-k-rys S15 Lay WITOSZOW HALA.pdf
nst_parter.pdf
rozw co.pdf
rozw co 1.pdf
rozw ct.pdf
rozw ct_22_04_06 Lay.pdf
schemat kotl-23-04-0 WITOSZOW HALA.pdf
wentyl.mechaniczna.pdf
wentyl.mechaniczna przekroj a-a.pdf
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:
zapytania i odpowiedzi hala Witoszow Dolny.pdf
Zapytania i odpowiedzi Hala Witoszow II.pdf
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI HALA WITOSZOW NR 4.pdf

10.07.2007

"SIRBUD-MINARI" S.A. ul.Orkana 91A, 58-307 Wałbrzych, w przetargu została złożona tylko jedna oferta, która nie podlegała odrzuceniu ani wykluczeniu


21. OGŁOSZENIE O SPRZEDAZY AUTOBUSU.pdf

16.07.2007

PPHU "MALEC" Wichrów 38 B
55 - 311 Kostomłoty


22. ogloszenie o przetargu pn. Przebudowa drogi gminnej w Witoszowie Dolnym.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. PRZEBUDOWA DROGI W WITOSZOWIE DOLNYM.pdf
PRZEDMIAR ROBOT - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI WITOSZOW DOLNY.pdf
PROJEKT BUDOWLANY - PRZEBUDOWA DROGI WITOSZOW DOLNY.pdf
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:
Zapytanie i odpowiedz droga Witoszow Dolny.pdf

12.07.2007

OGLOSZENIE O WYNIKU NA ZADANIE PN. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WITOSZOWIE DOLNYM.doc


23.ogloszenie o przetargu pn. ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH II.doc
SIWZ DO PRZETARGU PN.ROBOTY REMONTOWE BUDYNKOW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SWIDNICA III.pdf

13.07.2007

OGLOSZENIE O WYNIKU NA ZADANIE PN.ROBOTY REMONTOWE BUDYNKOW KOMUNALANYCH NA TERENIE GMINY SWIDNICA.doc


24.OGLOSZENIE NA PRZETARG PN.PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W PSZENNIE II.doc
SIWZ PN. PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W PSZENNIE II.pdf
Przedmiar Pszenno boisko.pdf
Projekt boisko Pszenno.pdf

20.07.2007

OGLOSZNIE O WYNIKU NA PRZEBUDOWE BOISKA SPORTOWEGO W PSZENNIE.doc


25. ogloszenie o przetargu pn. zorganizowanie przewozu uczniow do szkol i placowek oswiatowych na terenie gminy Swidnica w latach 2007-2008.pdf
SIWZ DO PRZETARGU PN.ZORGANIZOWANIE PRZEWOZU UCZNIOW DO SZKOL I PLACOWEK OSWIATOWYCH.pdf

19.07.2007
OGLOSZENIE O WYNIKU NA PRZETARG PN. ZORGANIZOWANIE PRZEWOZU UCZNIOW DO SZKOL I PLACOWEK OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY SWIDNICA W ROKU SZKOLNYM 2007-2008.doc


26.OGLOSZENIE O PRZETARGU p.n. WYMIANA C.O. W SWIETLICY W LUTOMI GORNEJ 1.pdf

SIWZ NA PRZETARG PN.WYMIANA INSTALACJI CO LUTOMIA GORNA 1.pdf

Przedmiar robot - wymiana instalacji c.o. w Sali w Lutomi.pdf
SALA W LUTOMI - rysunek instalacji c.o.-biblioteka na pietrz.pdf
SALA W LUTOMI - rzut instalacji c.o. na parterze - czesc 1.pdfSALA W LUTOMI - rzut instalacji c.o. na parterze - czesc 1.pdf

SALA W LUTOMI - rzut instalacji c.o. na parterze - czesc 2.pdf

Opis techniczny - wymiana instalacji c.o. w Sali w Lutomi.pdf

PYTANIA I ODPOWIEDZI:
zapytania i odpowiedzi wymiana instalacji c.o. w Lutomi Gornej 1.pdf

ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT:
zmiana terminu skladania i otwarcia ofert na wymiane instalacji c.o. w Lutomi Gornej 1.pdf

27.08.2007 
OGLOSZENIE O WYNIKU NA ZADANIE PN. WYMIANA INSTALACJI CENTRALANEGO OGRZEWANIA W SWIETLICY W LUTOMI GORNEJ 2.doc

27. OGLOSZENIE O PRZETARGU PN BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W PSZENNIE.doc
SIWZ NA PRZETARG PN.BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W PSZENNIE.pdf
Przedmiar robot-budowa boiska wielofunkcyjnego w Pszennie.pdf
Specyfikacja techniczna-boisko wielofunkcyjne Pszenno.pdf
Projekt budowlany-boisko wielofunkcyjne Pszenno.pdf
Projekt zagospodarowania terenu-boisko wielofunkcyjne Pszenno.jpg
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:
Zapytania i odpowiedzi-boisko wielofunkcyjne Pszenno.pdf
Zapytania i odpowiedzi-boisko wielofunkcyjne Pszenno - 2.pdf
zapytania i odpowiedzi z 20 i 21.08-boisko wielofunkcyjne Pszenno.doc
pytania i odpowiedzi 24.08.07boiskoPszenno.jpg

ZMIANA TERMINU SKLADANIA I OTWARCIA OFERT:
ZMIANA TERMINU PRZETARGU Z 29.08.07 NA 31.08.07.doc
31.08.2007
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARG PN. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA W PSZENNIE.doc


28. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PN. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU B SZKOLY PODSTAWOWEJ W PSZENNIE.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU B SZKOLY PODSTAWOEJ W PSZENNIE.pdf
przedmiar robot-SP Przenno.pdf
PROJEKT- WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W PSZENNIE.pdf
rzut dachu-SP Pszenno.pdf

21.09.2007

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU DO PRZETARGU PN.WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU B SZP W PSZENNIE.doc

29. Ogloszenie o przetargu pn.Dostawa oleju opalowego lekkiego do celow grzewczych.doc

SIWZ na przetarg pn. Dostawa oleju opalowego lekkiego do celow grzewczych dla 4 placowek oswiatowych.doc20.09.2007

Ogloszenie o wyniku przetargu pn. Dostawa oleju opalowego lekkiego do celow grzewczych dla 4 placowek oswiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Swi.doc


30.OGŁOSZENIE O PRZETARGU PN.BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO - KRZYZOWA.doc
SIWZ NA PRZETARG PN.BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO DROGA KRZYZOWA.pdf
przedmiar_robot_krzyzowa.pdf
barierka energochlonna KRZYZOWA.pdf
mapa 1 KRZYZOWA.pdf
mapa 2 KRZYZOWA.pdf
OPIS wykonawczy KRZYZOWA.pdf
profil podLuzny droga1KRZYZOWA.pdf
profil podluzny droga2 KRZYZOWA.pdf
profil podLuzny droga3 KRZYZOWA.pdf
profil podluzny droga4 KRZYZOWA.pdf
przekroje nawierzchni KRZYZOWA.pdf
przekroje poprzeczne1 KRZYZOWA.pdf
przekroje poprzeczne2 KRZYZOWA.pdf
przekroje poprzeczne3 KRZYZOWA.pdf
przekroje poprzeczne4KRZYZOWA.pdf
przekroje poprzeczne5 KRZYZOWA.pdf
przekroje poprzeczne6 KRZYZOWA.pdf
przekroje poprzeczne7 KRZYZOWA.pdf
Specyfikacja techniczna KRZYZOWA.pdf

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DROGA KRZYZOWA.doc
Zapytania i odpowiedzi nr 2 Krzyzowa (1).pdf

07.11.2007

OGLOSZENIE O WYNIKU NA PRZETARG PN. BUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNEGO KRZYZOWA.doc


31. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PN.SWADCZENIE USLUG POLEGAJACYCH NA WYWOZIE NIECZYSTOSCI PLYNNYCH Z BUDYNKOW NALEZACYCH DO GMINY SWIDNICA.doc
SIWZ NA PRZETARG PN.WYWOZ NIECZYSTOSCI PLYNNYCH Z BUDYNKOW KOMUNALNYCH DO OCZYSZALNI SCIEKOW.pdf

15.11.2007

Zawiadomienie o wyniku na przetarg pn. Swiadczenie uslug polegajacych na wywozie nieczystosci.pdf


32. OGŁOSZENIE NA PRZETARG PN. ROBOTY REMONTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ NA MIENIU KOMUNALNYM GMINY SWIDNICA.doc
SIWZ NA PRZETARG PN. ROBOTY REMONTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ NA MIENIU KOMUNALNYM GMINY SWIDNICA.pdf

22.11.2007


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU NA PRZETARG PN.ROBOTY REMONTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ.pdf


33. OGŁOSZENIE NA PRZETARG PN.ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
KOMUNALNYCH GMINY SWIDNICA.doc
SIWZ NA PRZETARG PN.ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH GMINY SWIDNICA.pdf

10.12.2007

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU NA PRZETARG PN.ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH KOMUNALNAYCH GMINY SWIDNICA.pdf


34. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZETARG PN. PELNIENIE FUKNCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.doc
SIWZ DO PRZETARGU PN. PELNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W 2008 ROKU.pdf
28.12.2007

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARG PN.PELNIENI FUKNCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.pdf


 Autor: Małgorzata Rec, wprowadzono: 03-01-2008 11:54 (redaktor: Małgorzata Suchodolska)
wersja do wydruku


Pozostałe wersje
Wybierz dokument

    Panel aktualizacyjny